ชื่อ - นามสกุล :นางพาตีเม๊าะ มาโอ๊ะ
ตำแหน่ง :รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผู้อำนวยการกองคลัง