ชื่อ - นามสกุล :นายมะอูโซ๊ะ ดือเระ
ตำแหน่ง :รก.ผอ.ท.๓ บ้านปาตาตีมอ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผอ.ท.๓