ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิพย์ ดาราช
ตำแหน่ง :รก.ผอ.ท.๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผอ.ท.๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ)