ชื่อ - นามสกุล :นางพาตีเมาะ มาโอ๊ะ
ตำแหน่ง :รก.ผอ.กองคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :เทศบาลเมืองตะลุบัน
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผอ.กองคลัง