ชื่อ - นามสกุล :นายอดุล มามะ
ตำแหน่ง :ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :เทศบาลเมืองตะลุบัน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม