นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อ - สกุล : นางสมรศรี ยาแก้ว
ตำแหน่ง : นักการ (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com