นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : นายสุปรีดิ์ เสณีวรวงศ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 092-7698386
Email :

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com