นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (27 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า แรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า (27 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำป้ายไวนิลทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อกระสอบบรรจุทรายและเชือกฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทำรูปเล่มเอกสารข่าวสาร สรุปผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมบันไดท้ายขนาดความยาว ๒.๕๐ เมตร ความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๑ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๔๒๒๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทำสติกเกอร์และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ (03 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบลูกายะห์-จืองา (30 พ.ย. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com