นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
E-Services
ระบบบริการออนไลน์เพิ่มเติม
 


 

                                       หัวข้อที่ต้องการรับบริการ
                                   1.ด้านสาธารณภัย
                                   2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
                                   3.ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                                   4.ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
                                   5.ด้านอื่นๆ
 


ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
คำนำหน้า :
ชื่อ-นามสกุล :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
หัวข้อที่ขอบริการ :
รายละเอียด :
กรอกรหัส :
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com