นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
20 ถนนลูกเสือ   ตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 94110

Email : Talubun2019@gmail.com
เรื่อง :
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
กรอกรหัส :
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com